Our Family Genealogy Pages

Home Page  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames  |  Help

First Name:


Last Name:Notes


Tree:  

Matches 1 to 50 of 593

      1 2 3 4 5 ... 12» Next»

 #   Notes   Linked to 
1
Menig ved 2. lette Infanteribataljon, 1. kompagni, nr. 151 Lars Hansen, født 21. juli 1823 i Løve, Gierslev sogn, konfirmeret 1838, faldet ved Fredericia 6. juli 1849, begravet på Trinitatis kirkegård 8. juli. Søn af gårdmand, sognefoged Hans Jensen og Ellen Nielsdatter. 
Hansen, Lars (I700012155580)
 
2  Wyff, Niels Christiansen (I2738)
 
3 Udskrift af familien Worsøes slægtsbog Frederik August Worsøe 1827-1909,, Worsøe, Laura Juliane SeideIine (I2842)
 
4 (eller født 19.3.1880, død 1941) Thomsen, Anna (I2897)
 
5 (Lauesdatter) Rasmusdatter, Anna Cathrina (I2967)
 
6 At least one living or private individual is linked to this note - Details withheld. Tingleff, Thomas Allen (I62)
 
7 1 år i FT1845 Straarup, Simon Andersen (I3424)
 
8 1.10. 2.10. 25.10. CHRISTIAN NISSEN VYFF, Søn af Gaardejer Christian Jensen Vyff og Hustru Pouline Elisabeth født Lind, 26 Aar, Vonsild.
Faddere: Kromand Schütt, Vonsild. Gaardmand Christian Nissen, Skartved, Cand. pharm. Kisby, Ejer af Kroen i Vonsild, Pigen Maren Nielsen Vyff. 
Vyff, Christian Nissen (I2734)
 
9 11. - D 1ste Julii - Birthe Larsdatter. - D. 31 Julii conf i K." Forældre: "Inds: Lars Hansen og Barbara Anders Datter i Roneklint" Faddere: "Gm.
Niels Anders: Hust Birthe Rasmusd af Roneklint. Gmd Niels Hansen og Rasm: Johansen og Hmd Rasmus Jørgensen og Hust ? af Bønsvig 
Larsdatter, Birthe (I4672)
 
10 12.3. 17.3. ANE CHATHRINE HANSES Enke og Aftægtskone efter forhen afdøde Gaardmand Hans Jensen Wyff i Vonsild. Hun efterlader 7 Børn: Jens, Niels, [mangler 2 navne] Ane Kjerstine og Dorthea, som alle er gifte og bosiddende. Døde af forraadnelsesfeber 72 Aar 6 Uger. Sørensdatter, Anna Cathrina (I2598)
 
11 14 år i FT1845 Straarup, Matz Andersen (I3413)
 
12 16-6-1898: Fra Sankt Peders Stræde 41.1 Sidebg.. Hjemmet til Valby
17-9-1898: Fra Østergade 33.4 til Valby hos Ny skudsmaalsbog.
10-9-1899: Reventlowsgade 30 , stuen hos Steffensen
1899.01.11: Salmon Street (Laxegade) 22, das Wohnzimmer
1901.01.05: Kleine Kongensgade 39, erste
1903.01.11: Kaalundsgade 5 zweiter
1905.01.05: Abel Cathrine Street 9, Wohnzimmer
7-9-1907: Reverdilsgade 6 , 4. hos Petersen
24-1-1908: Eriksgade 11 , 1. hos Olsen
 
Petersen, Bogholderske Anna Pouline Jensine (I4584)
 
13 16.8. 18.8. ANNA MARIA ANDERSDATTER LINDSKOV, Datter af Gaardmand Anders Nissen Lindskov og Karen Terkelsdatter i Vonsild By.
Faddere: Catharina Maria Lorentzes, Mette Sophia Hanses og Christian Jensen Wyff 
Lindskov, Anna Maria Andersdatter (I2830)
 
14 17.6. 23.6. DØDFØDT SØN af Hans Christiansen Wyff og Maren Andersdatter, Gaardfolk. søn, dødfødt (I2766)
 
15 1746 åØåOnsdagen d. 9. febr. blev Anders Nissen en søn døbt, kaldet Nis. Testes: Christian Pedersen, Peder Rasmusen, Mari Nicolajd. Andersen, Nis (I2853)
 
16 1747 åØå12.10. 14.10. 7.12. JENS PETER TERKILDSEN LINDSKOV, Søn af Terkild Petersen og Anne Maria født Lindskov.
Faddere: Gaardmand Terkild Lind Skov, Jens Westermark og Maren Duses, de sidste fra Hoppes, den første fra Vonsild. 
Lindskov, Jens Peter Terkildsen (I2876)
 
17 1769 junius 20 Nis Andersen, Anders Nissens og Marica Iversdatters ægte søn, med Anna Maria Jensdatter, Jens Hansen Wyffs og Silla Maria Christians Theilbrenders, og Anna Christians ægte datter her i Wonsild Family F2263
 
18 1770 14 8 1770 may 1. 1770 may 6. Andreas, Nis Andersens gaardmands og Anna Maria Jensdatters ægte søn. Fadderne: Per [Rasmussen overstreget] Nissen, Christen Mogensen og Elsa Christians, alle i byen.
I alle senere sammenhænge hedder han Anders 
Lindskov, Anders Nissen (I2829)
 
19 1771 martz 21. Hans Jensen Wyff, Jens Wyff gaardmands og Silla Maria Christiansdatters ægte søn med Anna Catharina Sørens, Søren Schwartz gaardmand og Maren Jepsdatters ægte datter. Family F981
 
20 1774 junii 4. 1774 junii 5. Jens Nissen, Nis Andersen gaardmands og Anna Maria Jensdatters ægte søn. Fadderne: Peder Nissen, Hans Jensen og Metta Catharina Anckers. Nissen, Jens (I2856)
 
21 1781 febr. 11 1781 febr. 15 Jens Nissen Lindskov, Nis Andersen gaardmands og Ana Maria Jensdatters ægte søn her i byen. Han døde efter en dags sygdom af et indvortes slag da han var 6 aar og 7 maaneder. Nissen, Jens (I2856)
 
22 1781 martz 26. 1781 martz 28. Jens Nissen Wyff Lindskov, Nis Andersen gaardmand og Anna Maria Jensesdatters ægte søn. Fadderne: Ancker Matzen, Lauritz Johannsen og Karen Jeppes, alle i byen. Lindskov, Jens Nissen Wyff (I2863)
 
23 1783 åØå26.2. 2.3. CHRISTIAN NISSEN LINDSKOU, Søn af Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter her i Byen.
Faddere: Gaardmand Christian Jensen og Ungkarl Antonius Andersen her af Byen, Cathrina Hanses fra Stalderupgaard i Jylland, Bramdrup Sogn. 
Nissen, Christian (I2857)
 
24 1787 åØå11.4. 15.4. VALENA NISDATTER LINDSKOV, Datter af Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter.
Faddere: Præstekonen Valena Feddersen, Degnekonen Maren Jespers og Gaardmand Christian Jensen Wüff, alle af Byen 
Lindskov, Valena Nisdatter (I2858)
 
25 1788 åØå17.11. 19.11. PEDER NISSEN LINDSKOU, Søn af Nis Andersen Jurat og Anna Maria Jensdatter.
Faddere: Gaardmand Hans Mogensen fra Agtrup, Gaardmand Christian Mogensen, Vonsild og Maren Pedersdatter fra Siølund i Vejstrup Sogn. 
Lindskov, Peder Nissen (I2859)
 
26 1790 åØå12.5. 16.5. VALENA NISDATTER LINDSKOV, Datter af Nis Andersen Jurat og Anna Maria Jensdatter.
Faddere: Degneenken Anna Lucia Nielsen, Charlotte Angout, Gaardmand Christen Hansen. 
Lindskov, Valena Nisdatter (I2860)
 
27 1791 1åØå.1. 13.1. VALENA NISDATTER, Nis Andersen Gaardmand og Anna Maria Jensdatters Datter, døde af Mæslinger, 10 Mdr. Lindskov, Valena Nisdatter (I2860)
 
28 1797 22.4. Ungkarl Hans Pedersen, Peder Hansen Jurat og Catharina Nicolaysdatter, her og Pigen Silla Maria, Hans Jensen Teglbrænder og Anna Catharina Sørensdatter her, efter forevist kgl. Bevilling af 11.3.1797 til Huscopulation. Family F974
 
29 1798 4.8. 8.8. JENS HANSEN WYFF aftægtsmand her i Byen. Han efterlader sin Hustru Silla Maria Christiansdatter og 4 Børn: Christian, Anna Maria, Maren og Anna, havde levet i Ægteskab med Hustruen 51 Aar, blev 79 Aar 4 Mdr. Wyff, Jens Hansen (I2599)
 
30 1802 (ca) Hans Pedersen Viuf (kaldet Vonsild) (o.1771, Vonsild-1821) ~ 1797 Vonsild Sille Marie Hansdatter. Enken sælger halvgården til Peder Nissen, gnr 4. (Wyff), Hans Pedersen (I2596)
 
31 1802 åØå11.11. 19.11. NIS ANDERSEN Gaardmand, efterlader sin Hustru og 7 Børn: Anders, Hans, Jens, Christian, Niels, Silla Maria og Maria, 57 Aar minus 3 Mdr. Andersen, Nis (I2853)
 
32 1803 1.1. 3.1. JENS CHRISTIAN WYFF, Søn af Christian Jensen Wyff og Anna Christina Hansdatter.
Faddere: Pastorinde Feddersen, Maren Jeppes, Jesper Degn og Christen Hansen 
Wyff, Jens Christian (I2698)
 
33 1803 5åØå.9. 10.9. ANNA MARIA LINDSKOV Datter af afdøde Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter i Vonsild By, 18 Aar 9 Mdr. Lindskov, Anne Marie Nisdatter (I2861)
 
34 1803 6.12. 8.12. MAREN CHRISTIANSDATTER WYFF, Datter af Gaardmand Christian Jensen Wyff og Anna Christina Hansdatter her i Byen.
Faddere: Catharina Dienses, Anna Maria Hanses og Andreas Nissen Lindskov. 
Wyff, Maren Christiansdatter (I2759)
 
35 1804 åØå1.3. 9.3. NIELS NISSEN LINDSKOV Søn af afdøde Gaardmand Nis Andersen og Anna Maria Jensdatter her. Døde af Udtæring, ugift, 25 Aar 11 Dage. Lindskov, Niels Nissen (I2862)
 
36 1807 19.11. 20.11. MARIA ANDERSDATTER LINDSKOV, Datter af Gaardmand Anders Nissen Lindskov og Karen Terkelsdatter.
Faddere: Maren Huggers, Anna Christina Wyffs og Gaardmand Peder Gertsen, Vonsild By. 
Lindskov, Maria Andersdatter (I2832)
 
37 1808 8.5. 13.5. NIELS CHRISTIANSEN WYFF Søn af Gaardmand Christian Jensen og Anna Christina Hansdatter i Vonsild, 10 Mdr. Wyff, Niels Christiansen (I2738)
 
38 1811 24.3. 29.3. ANNA CHRISTINA WYFF Gaardmand Christian Jensen Wyffs Hustru. Hun efterlader hendes Mand og 4 Børn: Jens, Hans, Niels og Maren. 33 Aar 6 Mdr. Hansdatter, Anna Christina (I2697)
 
39 1812 13.11.14.11 TERKEL ANDERSEN LINDSKOV, Søn af Anders Nissen Lindskov og Karen Terkelsdatter.
Faddere: Christian Wyff, Jens Christensen Smed, Madame Salling, Madame Lorentzen og Kjirsten Jacobsdatter. 
Lindskov, Terkild Andersen (I2661)
 
40 1814 31.3. 6.4. CHRISTIAN JENSEN WYFF Gaard og Enkemand i Vonsild. efterlader 4 umyndige Børn: Jens, Hans, Maren og Niels. Han døde efter 1 Dags Sygdom af Indvortes Slag 55 Aar 6 Mdr. Wyff, Christian Jensen (I2686)
 
41 1815 20.1. 1.2. HANS ANDERSEN LINDSKOU, Søn af Gaardmand Anders Nissen og Karen Terkelsdatter.
Faddere: Johann Lorentzen, Sara Sørens og Mette Sophia Hanses, alle af Vonsild. 
Lindskov, Hans Andersen (I2835)
 
42 1817 18.8. 25.8. ANDERS NISSEN LINDSKOV Gaardmand i Vonsild. Efterlader Enken Karen Terkelsdatter og 6 Børn: Nis, Terkel og Hans, Ane Marie, Else og Marie. Han døde efter et Aars Svækkelse af foregaaende Drikfældighed, temmelig hastig 47 Aar 11 Uger. Lindskov, Anders Nissen (I2829)
 
43 1818 6.11. 8.11. ANDERS BERTELSEN LINDSKOV, en uægte Søn af Pigen Ane Marie Andersdatter i Vonsild og den som Fader udlagte, men nu bortrømte unge Karl: Bertel Hansen Kratt af Vonsild.
Faddere: Mette Olanders, Ane Marie Nisses og Maren Andreases, alle af Vonsild. 
Lindskov, Anders Bertelsen (I2869)
 
44 1819 2.4. 6.4. SARA SØRENS Gaardmand Søren Hansen Wyffs Hustru. Hun efterlader sin Mand og 2 smaa Sønner: Hans og Peter. Forraadnelsesfeber, 26 Aar og et Par Uger. Vesterbye, Sara (I2667)
 
45 1819 åØå20.9. 25.9. CICILIE MARIE JACOBS Landboler Jacob Svarts Hustru. Hun efterlader sin Mand og 5 Børn: Nis, Peter, Anders, Niels og Magdalene. Døde af udtæring 49 Aar. Nisdatter, Cicilie Maria (I2854)
 
46 1820 17.6. 22.6. ANDERS BERTELSEN LINDSKOV en uægte Søn af Pigen Ane Maria Andersdatter Lindskov i Vonsild og den som Fader udlagte unge Karl Bertel Hansen Kratt sammested. Døde af Mæslinger 1 Aar 7 Mdr. Lindskov, Anders Bertelsen (I2869)
 
47 1821 12.3. 17.3. ANE MARIA NISSES Enke efter afdøde Gaardmand Nis Andersen i Vonsild. Efterlader 3 Sønner: Hans, Jens og Christian alle gifte og bosat i og ved Flensborg, samt 16 Børnebørn, hvoraf de 11 er efter hendes afdøde Søn Anders Nissen og afdøde Datter Cicilie Maria Jacobs i Vonsild. øde af langvarig Svaghed i sit 71. Aar. Jensdatter, Ane Maria (I2852)
 
48 1823 Family F1732
 
49 1823 26.10. 30.10. ANDERS JENSEN HOLM, Søn af Aftægtsmand Jens Jensen Holm og Hustru Ane Maria Andersdatter Lindskov Holm, Anders Jensen (I2865)
 
50 1827 åØå10.8. 12.8. PETER JENSEN HOLM, Søn af Inderste Jens Jensen og Hustru Ane Maria Andersdatter i Hoppes.
Faddere: Kirsten Matthieses, Jens Andersen af Hoppes og Mette Laues af Vonsild. 
Holm, Peder Jensen (I2866)
 

      1 2 3 4 5 ... 12» Next»