Our Family Genealogy Pages

Home Page  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames  |  Help

First Name:


Last Name:Documents


Tree:  

Matches 1 to 36 of 36     » Thumbnails Only

   

 #   Thumb   Description   Linked to 
1
Amanda F. A. Nielsen death certificates
Amanda F. A. Nielsen death certificates
 
 
2
Anton Peter Christian Petersen death certificates.
Anton Peter Christian Petersen death certificates.
 
 
3
Billedanetræ for Svend Julius Tingleff
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) 
 
4
Brev af 5. sep 1944 fra Holger T. til Hans Peter T.
Brev af 5. sep 1944 fra Holger T. til Hans Peter T.
Brev af 5. september 1944 fra Holger Tingleff til Hans Peter Tingleff bl.a. om hans cykeltur med sin farfar Niels Peter Tingleff til det lille hjem i Vejstruprød, hvor Niels Peter blev født og muligvis også Rødderne, dvs. hans far Niels og denne bror Søren. Det havde været sjovt, om de havde taget et fotografi. Der er nok ikke meget at finde i dag. 
 
5
Brev af Christian Petersen Tingleff til Reymond Donnan Tingleff
Brev af Christian Petersen Tingleff til Reymond Donnan Tingleff
DK: Brev af Christian Petersen Tingleff til Raymond Donnan Tingleff hvor han skriver om en bog hans bror i Danmark har. Måske det er en familie bibel med fødsler og dødsfald. Den bog som nævnes her må være bogen Slægterne Tinglev og Wiuff med kvindelinier af Vilh. Skovgaard-Petersen, 1917. Se første slægtshistorie!

US: Letter by Christian Petersen Tingleff to Raymond Donnan Tingleff where he writes about a book his brother in Denmark had. Perhaps it is a family bible with births and deaths. The book mentioned here may be the book Genera Tinglev and Wiuff with women's lines of Vilh. Skovgaard-Petersen, 1917. See the first family history! 
 
6
Børge og Erene Vielsesattest
Børge og Erene Vielsesattest
 
 
7
Børge Riel Christensen dåbsattest
Børge Riel Christensen dåbsattest
 
 
8
Børge Riel Christensen dødsattest
Børge Riel Christensen dødsattest
 
 
9
Charles & Helen marriage license
Charles & Helen marriage license
 
 
10
Charles' (Karl) death certificate
Charles' (Karl) death certificate
 
 
11
Dalsgaards ' Skatte og Landgildeprotokol ' - Christen Mickelsen
Dalsgaards " Skatte og Landgildeprotokol " - Christen Mickelsen
" Efterskrevne Jordegoeds haver ieg udi Aaret 1748 i Juli tilkiøbt og forhandlet mig af Sg. Capitain Arenstorf til Wisborggaard og Sg. Justitz Raad og Lands Dommer Peder Marsvin ? til Trudsholm , som følger , Nembl. "

Hartkorn Beboernes Navne Leverantz og restantz
Foraar - 1748 osv
Landgilde og skatter

Wifve Sogn Østergaard

2 Tdr. 7 Skp. 1 Fdk. Christen Mickelsen Betalt Landgilde
8 Rdl. som betales til hver og
Aars Martinj*) . Samt Skatter
1 Lam anslaaes for 1 Mk. 8 Skl.
1 Gaas 1 Mk.
2 Høns 1 Mk.
5 Mk. Hør at spinde
a 6 Skl 1 Mk. 14 Skl.

Køberen er major Tyge Høeg ( Banner )
Christen har måske haft fæste under den tidligere ejer , han svarer sine forpligtelser til og med 1760 , protokollen er ikke ført længere .

Ved skiftet efter Mickel Kjeldsen 1. Maj 1727 i Mærritsholt ( Dalsgaards Skifteprotokol ) er der intet til arv da gaardens brøstfæld er lig med boets aktiver , konen Sidsel Mortensdatter ( hun dør 1734 ) bliver ved gaarden sammen med en søn Anders , kun ham og Christen er nævnt som arvinger. 
 
12
Delia Catre Nielsen - Dansk Indfødesret Bevilling
Delia Catre Nielsen - Dansk Indfødesret Bevilling
 
 
13
Dåbsattest for Gudrun Sofie Kirstine Jakobsen
Dåbsattest for Gudrun Sofie Kirstine Jakobsen
 
 
14
Dåbsattest for Margit Lauritsen
Dåbsattest for Margit Lauritsen
 
 
15
Erene Andrea Myrthel Hansen dåbsattest
Erene Andrea Myrthel Hansen dåbsattest
 
 
16
Folketællingsskema nr. 359 af 1921
Folketællingsskema nr. 359 af 1921
 
 
17
Hans Anton Marius Riel emigration 1928 - passagerliste
Hans Anton Marius Riel emigration 1928 - passagerliste
Passagerliste for Hans Anton Marius Riel og Hustru emigration i 1928 
 
18
Hovedprotokold over fødte fra Fødselsstiftelsen i København fra 1813 til 1816
Hovedprotokold over fødte fra Fødselsstiftelsen i København fra 1813 til 1816
 
 
19
John Nørgaard dåbsattest
John Nørgaard dåbsattest
 
 
20
John Plaza Catre Riel Nielsen - Dåbsattest
John Plaza Catre Riel Nielsen - Dåbsattest
 
 
21
John Plaza Catre Riel Nielsen - Fødselsattest
John Plaza Catre Riel Nielsen - Fødselsattest
 
 
22
John Riel Nielsen - Fødselsattest
(At least one living or private individual is linked to this item - Details withheld.) 
 
23
Karl Gotfred Petersen - Obit
Karl Gotfred Petersen - Obit
This is Charles' obituary that was printed in the The Cincinnati Post on May 25, 1908. 
 
24
Lilia Catre - Dåbsattest
Lilia Catre - Dåbsattest
 
 
25
Mathias og Maria + born
Mathias og Maria + born
Person forklaring til ovenstående billed. 
 
26
Matrikelkort på Nettet - Rostruo by.
Matrikelkort på Nettet - Rostruo by.
Matr. No. 7 har tilhørt ? / været fæstet af Niels Madsen. Ifølge skiftet efter Mads har Niels overtaget dennes gård i 1798 , det stemmer ikke med Syns og Taxationsforretningen af 1802 , men han er måske flyttet til Matr. No. 7 på den tid. 
 
27
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 107.
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 107.
 
 
28
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 108
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 108
 
 
29
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 74
Nordisk Slægtsforskning, 8832 Skals, Slægten Hundebøl fra Fole Sogn, Side 74
 
 
30
Skifte efter Mads Christensen
Skifte efter Mads Christensen
 
 
31
Skifte noter 45 Sidsel Nielsdatter
Skifte noter 45 Sidsel Nielsdatter
 
 
32
Susie Rosa Catre Nielsen - Dåbsattest
Susie Rosa Catre Nielsen - Dåbsattest
 
 
33
Syns og Taxationsforretning for Niels Madsen i Rostrup
Syns og Taxationsforretning for Niels Madsen i Rostrup
 
 
34
Tilladdelse til brug af foto af Asger Ostenfeld.
Tilladdelse til brug af foto af Asger Ostenfeld.
 
 
35
Uds.protokold f. Johan Riil 1815
Uds.protokold f. Johan Riil 1815
Til moderen Ane Margrethe Olsen, 25 Aar fra Grimstrup imellem Ribe og Varde, men været i Kbh 2 til 3 Aar. Til huse i Kattegade* ved Nyboder 450, 1. sal hos Murersvend Chr. Møller.

*Korrekt: Kattestræde

Påført med blyant: 1831, 19. feb meddelt et eks af døbe. 
 
36
Vielsesattest mellem Gudrun og Niels
Vielsesattest mellem Gudrun og Niels