Our Family Genealogy Pages

Home Page  |  What's New  |  Photos  |  Histories  |  Headstones  |  Reports  |  Surnames  |  Help

First Name:


Last Name:All Media


Tree:  

Matches 1 to 50 of 1,040     » Thumbnails Only

    1 2 3 4 5 ... 21» Next»

 #   Thumb   Description   Linked to 
1

Status: Not yet located;  
 
2

 
 
3

 
 
4
01. Slægterne Tinglev og Wiuff med kvindelinier af Vilh. Skovgaard-Petersen, 1917.
01. Slægterne Tinglev og Wiuff med kvindelinier af Vilh. Skovgaard-Petersen, 1917.
DK: Denne slægtsbog på over 130 sider er den 'klassiske' slægtsbog for Tingleff-slægten fra Vonsild. Bogen har dannet grundstammen for hele nærværende site om Tingleff slægten fra Vonsild. Den elektroniske udgave af bogen er udført af efterkommeren Ernst Viuff og Beth Hau født Viuff (s.d.).

US: This family book is stated in Danish. It consists of more than 130 pages is the 'classic' family book of the Tingleff family from Vonsild. The book has formed the backbone of this entire site for the Tingleff family from Vonsild . The electronic version of the book is made by the descendant Ernst Viuf and Beth Hau born Viuf. 
 
5
02. Indledningen til Tingleff Navnebogen reviderede og udvidede udgave af Svend Tingleff, 2001
02. Indledningen til Tingleff Navnebogen reviderede og udvidede udgave af Svend Tingleff, 2001
DK: Navnebogen indeholder bl.a. alle de i 2001 levende efterkommere af Vonsild-slægten, der bærer af navnet Tinglef(f) eller Tinglev samt alle de pågældendes aner af denne slægt. Se også nedenstående afsnit fra bogen.

US: This preamble to Tingleff Namebook is written in Danish. The Namebook is a revised and enlarged edition by Svend Tingleff. It includes all descendants of the Vonsild family who live in 2001 and bear the name Tinglef(f) or Tinglev and all concerned ancestors in the family. See also the following sections from the book. 
 
6
02. Wiuff slægterne. / Wiuff familys.
02. Wiuff slægterne. / Wiuff familys.
DK: Jens Hansen Wyff/Wiuff (1719-98) var yngste søn af Hans Nissen Tingleff i Vonsild. Wiuff slægterne er behandlet i dette link med hovedvægten lagt på sønnen Christian Jensen Wyff (1758-1814) og hans efterslægt.

UK: This link is written in Danish.
Jens Hansen Wyff/Wiuff (1719-98) was the youngest son of Hans Nissen Tingleff in Vonsild. The Wiuff families are the subject of this link with the main emphasis laid on the son Christian Jensen Wyff (1758-1814) and his descendants. 
 
7
03. Tingleff slægten fra Vonsild er et afsnit af ovennævnte Tingleff Navnebog
03. Tingleff slægten fra Vonsild er et afsnit af ovennævnte Tingleff Navnebog
DK: Afsnittet fortæller om de ældste generationer i denne Tingleff slægt og deres liv i Vonsild.

US: This section is written in Danish. It tells about the oldest generations of the Tingleff family and of their lives in Vonsild. It is a section of the above Tingleff Namebook. 
 
8
03. Tingleff’erne - En af de gamle Vonsilds slægter. / Tingleff’erne - One of the old Vonsilds familys.
03. Tingleff’erne - En af de gamle Vonsilds slægter. / Tingleff’erne - One of the old Vonsilds familys.
DK: Denne artikel omhandler de første generationer af slægten Tingleff i Vonsild og oplister de Vonsild-gårde, som slægten har ejet i tidens løb.

UK: This link is written in Danish.
It concern the first generations of the Tingleff family in Vonsild and lists all the farms in Vonsild owned by the family over the years. 
 
9
04. Navnets stavemåde er et bilag til ovennævnte Tingleff Navnebog
04. Navnets stavemåde er et bilag til ovennævnte Tingleff Navnebog
DK: Afsnittet fortæller om stavningen af såvel slægtsnavnet Tingleff som bynavnet Tinglev.

US: This section is written in Danish. It tells about spelling of the family name Tingleff as well as of the city name Tinglev. 
 
10
05. Vippelgård og dens gåder er et bilag til ovennævnte Tingleff Navnebog
05. Vippelgård og dens gåder er et bilag til ovennævnte Tingleff Navnebog
DK: Afsnittet fortæller om den meget gamle slægtsgård i Vippel.

US: This section is written in Danish. It tells about the very old family farm Vippelgård and its mysteries. It is a section of the above Tingleff Namebook. 
 
11
07a. Røddernes rødder er også et afsnit fra beretningen Rødderne af Svend Tingleff, 1999
07a. Røddernes rødder er også et afsnit fra beretningen Rødderne af Svend Tingleff, 1999
DK: Afsnittet fører Tingleff slægten fra Vonsild helt tilbage til middelalderen. 
 
12
07b. Roots of the Roots is also a section of the story The roots by Svend Tingleff, 1999
07b. Roots of the Roots is also a section of the story The roots by Svend Tingleff, 1999
US: This section leads the Tingleff Family from Vonsild right back to the Middle Ages. 
 
13
08. The American Branches of The Roots
08. The American Branches of The Roots
DK: Sendt til Røddernes efterkommere i USA og derfor skrevet på engelsk.

US: This section is written in English and is send to descendants of the Roots in USA. 
 
14
09. Øvrige Tingleff slægter er et afsnit af ovennævnte Tingleff Navnebog
09. Øvrige Tingleff slægter er et afsnit af ovennævnte Tingleff Navnebog
DK: Afsnittet fortæller om de fire Tingleff slægter:
- Tingleff slægten fra Eggebæk
- Nissen Tinglef slægten fra Rens
- Tinglev Olsen slægten fra Langebæk
- Tinglev Christensen slægten fra Esbjerg

US: This section is written in Danish. It tells about the four Tingleff families:
- Tingleff family from Eggebæk
- Nissen Tinglef family from Rens
- Tinglev Olsen family from Langebæk
- Tinglev Christensen family from Esbjerg 
 
15
10. From the pamphlet of the Tingleff family from Eggebæk
10. From the pamphlet of the Tingleff family from Eggebæk
DK: Sendt til slægten I USA og derfor skrevet på engelsk.

US: This section is written in English and is send to descendants of the Eggebæk family in USA. 
 
16
11. Da kirkeværgen og degnesønnen blev lyst i band
11. Da kirkeværgen og degnesønnen blev lyst i band
DK Svend Tingleffs beretning om Vonsild-slægtens navnefader Nis Hansen Tingleff og hans problemer i slutningen af 1600-tallet.

US This section by Svend Tingleff is written in Danish. It tells a story about Nis Hansen Tingleff - namefather of the Vonsild family. The story has the title: "When the churchwarden and the son of the parish clerk were excommunicated" 
 
17
1700 - 1799, Maribo, Musse, Maribo - Opslag 247
1700 - 1799, Maribo, Musse, Maribo - Opslag 247
Vielsen mellem Niels Pedersen og Maren Jensdatter 
 
18
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, AÅlborg - Opslag 239
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, AÅlborg - Opslag 239
Christen Michelsen og Dorthe Pedersen trolovelse 
 
19
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg
Christen Ibsen begravelse 
 
20
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 138
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 138
Niels Ibsen dåb 
 
21
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 151
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 151
Maren Andersdatter dåb 
 
22
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 155
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 155
Anders Jensen Hustru begravelse 
 
23
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 182
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 182
Jens Mortensen, af Greflund begravelse 
 
24
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 197
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 197
Michel Kjeldsen begravelse 
 
25
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 215
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 215
Peder Jensøns Hustru begravelse 
 
26
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 255
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 255
Ib Christensen og Anne Jensdatter af Greflund vielse 
 
27
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 265
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 265
Jens Pedersen og Karen Pedersdatter vielse 
 
28
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 266
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 266
Christen Michelsen og Dorthe Pedersen vielse 
 
29
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 267
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 267
Anders Nielsen og Maren Andersdatter vielse 
 
30
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 283
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 283
Peder Jensen, af Greflund dåb 
 
31
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 294
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 294
Mads Christensens dåb 
 
32
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 316
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 316
Dåb af tvillingerne Michel og Sidsel Christensen 
 
33
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 39
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 39
Jens Andersen dåb 
 
34
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 48
1709 - 1736, Valsgård, Hindsted, Ålborg - Opslag 48
Christen Ibsen dåb 
 
35
1709 - 1736, Valsgård, hindsted, Ålborg - Opslag 91
1709 - 1736, Valsgård, hindsted, Ålborg - Opslag 91
Maren Ibsdatter dåb 
 
36
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 127
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 127
Gårdmand Lars Nielsen dåb 
 
37
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 307
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 307
Gårdmand Niels Jørgensen, af Lynge og Bodil Larsdatter vielse. 
 
38
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 60
1709 - 1814, Lynge, Lynge-Frederiksborg, Frederiksborg - Opslag 60
Gårdmand Niels Jørgensen og hans tvilling Hans Jørgensen, af Lynge dåb. 
 
39
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 17
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 17
Peder Larsen fødsel og dåb 
 
40
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 19
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 19
 
 
41
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 287
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 287
Vielsen mellem Peder Larsen og Karen Knudsdatter 
 
42
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 84
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 84
Maren Pedersdatter fødsel og dåb 
 
43
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 89
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 89
 
 
44
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 93
1716 - 1814, Østofte, Fugelse, Maribo - Opslag 93
 
 
45
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 110
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 110
Maren Sophia Pedersdatter fødsel og dåb 
 
46
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 112
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 112
Anne Larsdatter fødsel og dåb 
 
47
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 117
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 117
Niels Pedersen Due fødsel og dåb
Hans Larsen Haar fødsel og dåb 
 
48
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 122
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 122
Maren Jensdatter fødsel og dåb 
 
49
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 127
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 127
Maren Larsdatter fødsel og dåb 
 
50
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 129
1716 - 1814, Østofte, Fuglse, Maribo - Opslag 129
Hans Jensen fødsel og dåb 
 

    1 2 3 4 5 ... 21» Next»